صفحه اصلی > اعضاء > اعضاء نیمه وقت و تمام وقت 

 عضو تمام وقت مرکز تحقیقات بهداشت و ایمنی شغلی

دكتر مصطفي ميرزايي   

                                                                

استاديار دانشگاه علوم پزشكي همدان                                                                                             

·         ترجمه كتاب ايمني و بهداشت براي مهندسين

·          

·         ترجمه سري كتاب هاي ايمني فرايند BP

·          

·         داراي 4 مقاله در مجلات خارجي

حوزه هاي علاقه پژوهشي

 1. مديريت ايمني فرآيند

2. مديريت ريسك

‍‌رزومه پژوهشی(oct2017)

Google Scholar

 تماس :

   تلفن مستقیم : 38380090 داخلی شماره 533

تلفخانه دانشگاه : 38380583 و38380160 داخلی 533

ایمیل  mirzaei@umsha.ac.ir

 

 عضو تمام وقت مرکز تحقیقات بهداشت و ایمنی شغلی

دكتر اميد كلات پور                                                                                                  

  استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای                                                                                           

  عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي و معاون اجرايي قطب علمي و آموزشي مهندسي بهداشت حرفه اي كشور

·         - سابقه 6 سال كار در صنعتت پتروشيمي، 2 سال صنعت فولاد، 2 سال صنايع ساختماني و بيش از 10 سال سابقه مشاوره و آموزش در صنايع نفت گاز و پتروشيمي و يك سال مركز بهداشت

·         - زمينه كاري عمدتا در شرايط اضطراري، مديريت بحران، حوادث فرايندي، تجزيه تحليل حوادث، ايمني حريق و مواد شيميايي

·         - بازنگري مطالعات HAZOP سه پتروشيمي، انجام مطالعات شناسايي خطرات سه منطقه انتقال گار كشور، انجام آناليز آسيب پذيري چندين مجتمع، استقرار سيستم هاي OHSAS 18001 و ISO 14001  در 5 شركت

·         - موضوع رساله دكتري: ايجاد يك پايگاه دانش براي حوادث فرايندي در صنايع ملي پتروشيمي

·         - موضوع رساله كارشناسي ارشد: ارايه الگويي جهت مديريت شرايط اضطراري در محيط كار

·         - تاليف چهار جلد كتاب با عناوين مديريت شرايط اضطراري در محيط كار و دانشنامه مديريت بحران و شرايط اضطراري

·         - تاليف 8 مقاله فارسي و انگليسي

·         - سابقه تدريس در دانشگاه هاي علوم پزشكي همدان، شيراز، ايلام و يزد

حوزه هاي تحقيقاتي مورد علاقه:

- حوادث صنعتي

- مديريت شرايط اضطراري و مديريت بحران

- ايمني حريق و مواد شيميايي

‍‌ زرومه پژوهشی(pdf)(oct2017)

Google Scholar

   تلفن مستقیم :       38380090     داخلی شماره   108

  تلفخانه دانشگاه :    38380583 و  38380160  داخلی 534

   ایمیل :                      kalatpour@umsha.ac.ir

 

عضو نیمه وقت مرکز تحقیقات بهداشت و ایمنی شغلی                   

دکتر محمد جواد عصاري

·         مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی بهداشت حرفهای- 1393

·         محل تحصیل: دانشگاه تربیت مدرس

·         محل کار : دانشگاه علوم پزشكي همدان _ دانشكده بهداشت _ گروه مهندسی بهداشت حرفه‌اي

·          

  سوابق اجرائی:

-         مسئول فنی آزمایشگاه تحقیقات و تحصیلات تکمیلی

-         مسئول فنی آزمایشگاه عوامل شیمیائی

-         مسئول فنی آزمايشگاه سم شناسي صنعتي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي همدان

-         مدير پژوهش و توسعه دانشكده بهداشت

-         مسئول اداره آموزش دانشكده بهداشت

-         مسئول بهداشت حرفه‌اي شهرستان همدان

-         معاون گروه بهداشت حرفه‌اي

-         دبیر کمیته سم شناسی در تدوین حدود مجاز شغلی

-         عضو کمیته راهبری قطب علمی آموزشی بهداشت حرفه‌ای

-         عضو کمیته تدوین حدود مجاز و استانداردهای بهداشت حرفه‌ای کشور

-         عضو کمیته ارتباط با صنعت دانشگاه

-         عضو وابسته مرکز تحقیقات علوم بهداشتی

 

  سوابق پژوهشی:

-         نگارش 6 مقاله لاتین در مجلات معتبر و 11 مقاله فارسی در مجلات علمی پژوهشی داخل کشور

-         ارائه 20 مقاله در همایشها وکنفرانسهای داخلی و خارجی

-         تدوین کتاب راهنمای مواجهه با جیوه در محیط کار به سفارش مرکز سلامت محیط و کار وزارت متبوع

-         انجام 9 پروژه‌ تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم پزشکی همدان به عنوان مجری و همکار

-         مجری انجام 4 پروژه ارتباط با صنعت

 

حوزه‌های تحقیقاتی مورد علاقه:

-         خطرات مواجهه با نانوذرات از دیدگاه سم‌شناسی شغلی

-         ارزیابی ریسک مواجهه شغلی با آلاینده‌های شیمیائی در محیط کار

-         پایش و شناسائی نشانگرهای زیستی در مواجهات شغلی

-         روش‌های نوین ریزاستخراج و تجزیه آلایندههای شیمیائی در هوای محیط کار و ماتریکسهای بیولوژیک  

  توانمندیهای آموزشی و پژوهشی:

-   - برگزاری دوره‌های آموزشی سم شناسی شغلی، پایش بیولوژیک، شناسائی و ارزشیابی آلاینده‌های شیمیائی محیط‌کار و ارزیابی ریسک مواجهه شغلی با سموم شیمیائی جهت کارشناسان شاغل در مراکز دولتی و صنایع

-   - انجام پروژه‌های سم شناسی و پایش بیولوژیک، شناسائی و ارزشیابی آلاینده‌های شیمیائی و ارزیابی ریسک مواجهه شغلی در صنایع و مراکز تولیدی مختلف در قالب قراردادهای ارتباط در صنعت 

-    - ارائه مشاوره تخصصی به کارشناسان و مدیران واحدهای تولیدی و صنایع

رزومه پژوهشی(pdf)


معرفیcv در صفحه google scholar

   تلفن مستقیم : 38380090 داخلی شماره 117

   تلفخانه دانشگاه : 38380583 و38380160 داخلی 543

   ایمیل : asari@umsha.ac.ir

عضو نیمه وقت مرکز تحقیقات بهداشت و ایمنی شغلی                   

 

دکتر یداله حمیدی

  دانشیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

 گروه مدیریت و اقتصاد بهداشت ، دانشکده بهداشت همدان

 

 علائق پژوهشی :

Quality Management, Strategic Planning, Health System

 

·          معرفی در  Google Scholar

 تلفن مستقیم : 08138381646

تلفنخانه دانشگاه :08138380160 داخلی 365

ایمیل : hamidi@umsha.ac.ir

 

عضو تمام وقت مرکز تحقیقات بهداشت و ایمنی شغلی:

دکتر فخرالدین قاسمی

حوزه هاي مورد علاقه تحقيقاتي:

- ارگونومی شناختی (خطای انسانی، بار کار ذهنی، آگاهی موقعیتی)

- طراحی ابزار دستی

- ایمنی مبتنی بر رفتار

- ارزیابی ریسک

- تجزیه و تحلیل حوادث

معرفیcv  در صفحه Google scholar

https://scholar.google.com/citations?user=2mynDBMAAAAJ&hl=en

تماس؛

تلفخانه دانشگاه : 38380583 و38380160 داخلی 535

آدرس پست الکترونیکی؛

f.ghasemi@umsha.ac.ir